πείνῃ

πείνῃ
πεῖνα
hunger
fem dat sg (attic epic ionic)
πεῖνα
hunger
fem dat sg (attic epic ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • πείνη — ἡ, Α ιων. τ. βλ. πείνα (Ι) …   Dictionary of Greek

  • πεινῇ — πεινάω to be hungry pres subj mp 2nd sg (attic epic ionic) πεινάω to be hungry pres ind mp 2nd sg (attic epic ionic) πεινάω to be hungry pres subj act 3rd sg (attic epic ionic) πεινάω to be hungry pres ind act 3rd sg (attic epic ionic) πεινέω… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • πείνη — πεῖνα hunger fem nom/voc sg (attic epic ionic) πεινάω to be hungry pres imperat act 2nd sg (attic epic ionic) πεινάω to be hungry imperf ind act 3rd sg (attic epic ionic) πεινέω pres imperat act 2nd sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • алчьба — АЛЧЬБ|А (60), Ы с. 1.Голод: и безъ огнѩ имоуще сугоубоу болѣзнь. ѡ(т) зимы и ѡ(т) алъчбы. (ἐκ... τῆς νηστείας) ПНЧ 1296, 77 об.; насыти алъчбоу мою ѡ(т) мл(с)ти твоѥ˫а. да напои жажю мою ѡ(т) бещисленаго чл҃вколюби˫а твоѥго. СбЯр XIII, 102; аще… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • πείνα — Η έλλειψη τροφής, λιμός. Η λήψη θρεπτικών ουσιών καταπραΰνει την π. Το ποσό των τροφίμων που απαιτείται για να κορεστεί η π. ποικίλλει ανάλογα με τα άτομα και το κλίμα. Απεργία π. λέγεται ιδιότυπο είδος απεργίας που χρησιμοποιήθηκε στους… …   Dictionary of Greek

  • SYROS — hodieque Siro, maris Aegaei insul. quam Homerus Syriam vocat in Odyss. uti Strabo et Stephanus testantur Syra Sophiano adhuc dicitur. Satis culta. Sub Turcis. Habet Episcop. Latini ritus. 16. milliae. a Thera Ins. Locus Hom. est Od. O. v. 402.… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • γεωπείνης — γεωπείνης, ο (Α) αυτός που κατέχει λίγη μόνο γη. [ΕΤΥΜΟΛ. < γεω < γη + πείνη «πείνα»] …   Dictionary of Greek

  • (s)pen-1(d-) —     (s)pen 1(d )     English meaning: to pull; to spin     Deutsche Übersetzung: “ziehen, spannen” and ‘spinnen”, indem die to webenden Fäden zuerst ausgespannt wurden     Note: (s)pen : spē(i) “ziehen” = pen “feed”: pü “Vieh weiden, feed” =… …   Proto-Indo-European etymological dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”